Công cụ tính lãi suất vay ngân hàng nhanh chóng, chính xác, dễ dàng. Với công cụ tính lãi suất này, bạn sẽ dễ dàng nắm rõ được cách tính lãi suất vay ngân hàng cũng như số tiền lãi bạn phải trả cho ngân hàng hàng tháng khi vay vốn.

Bạn sẽ chủ động nhiều hơn về cách tính lãi suất vay khi bạn muốn vay vốn ngân hàng.

Công thức tính lãi ngân hàng theo dư nợ hiện tại

Tiền lãi phải trả = [(Dư nợ gốc còn lại * Lãi suất trong kỳ)/365 ngày] * số ngày vay thực tế trong tháng

Công thức tính lãi ngân hàng theo dư nợ gốc

Lãi phải trả = ((Dư nợ add-on(lãi tính theo dư nợ ban đầu) * lãi suất vay)/365 ngày) * śố ngày vay trong tháng

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0
Scroll to Top